Kontaktfakturačne údaje:

Norx s.r.o.


IČO: 46712232
DIČ: 2023550287
IČ DPH: SK2023550287
web:    www.norx.sk
Spoločnosť zapísaná v OR Okres. súd Prešov Oddiel: Sro, vl. č. 26284/P

prevádzka:Poprad


Teplická 34
058 01 Poprad
GPS: 49° 06’ 2241" / 20° 27’ 4675"


facebook

Michal Abrahamovský

- konateľ spoločnosti

technik@norx.sk

     

+421 905 749 129

Dušan Tóth

- konateľ spoločnosti

toth@norx.sk

     

+421 918 616 857