Komplexná obnova bytových domov
  KOMPLETNÝ SERVIS SÚVISIACI S KOMPLEXNOU OBNOVOU BUDOV

 • návrch spôsobu financovania
 • vypracovanie projektu v spolupráci s odborníkmi
 • vypracovanie cenovej ponuky podľa vaších požiadaviek

  REALIZÁCIA KOMPLEXNEJ OBNOVY BUDOV

 • zateplenie budov
 • hydroizolácia striech
 • výmena okien, vchodových brán
 • rekonštrukcia výťahov
 • rozvody vody, ZTI, elektroinštalácie
 • vlastné kotolne (na báze tepelných čerpasiel, FTV termodynamické články)